Redakcja

  • ul. Olsztyńska 28
  • 11-001 Dywity
  • tel. 89 5120-123
  • e-mail

"Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny wydawany od połowy 2004 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach. Niezwykłym atutem gazety jest fakt, iż redakcja i szeroka rzesza jej współpracowników: przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, twórców i animatorów kultury, działa w stu procentach społecznie. Autorzy związani z gminą, a w szerszym kontekście z Warmią, na łamach kwartalnika prezentują reportaże historyczne, felietony ,gadki warmińskie a także opisy działań związanych z animacją społeczną, edukacją, ochroną dziedzictwa kulturowego czy życiem gminy. Forma i przekaz "Gazety Dywickiej" zależy od osób zaangażowanych w proces jej tworzenia. Redakcja zaprasza wszystkich chętnych do aktywnego włączania się we współpracę.

2019

72/2019 73/2019
gazeta dywicka 72 gazeta dywicka 73

2018

67/2018 68/2018 69/2018 70/2018 71/2018
gazeta dywicka 67 gazeta dywicka 68 gazeta dywicka 69 gazeta dywicka 70 gazeta dywicka 71

2017

62/2017 63/2017 64/2017 65/2017 66/2017
gazeta dywicka 62 gazeta dywicka 63 gazeta dywicka 64 gazeta dywicka 65 gazeta dywicka 66

2016

57/2016 58/2016 59/2016 60/2016 61/2016
gazeta dywicka 57 gazeta dywicka 58 gazeta dywicka 59 gazeta dywicka 60 gazeta dywicka 61

2015

52/2015 53/2015 54/2015 55/2015 56/2015
gazeta dywicka 52 gazeta dywicka 53 gazeta dywicka 54 gazeta dywicka 55 gazeta dywicka 56

2014

47/2014 48/2014 49/2014 50/2014 51/2014
gazeta dywicka 47 gazeta dywicka 48 gazeta dywicka 49 gazeta dywicka 50 gazeta dywicka 51

2013

41/2013 42/2013 43/2013 44/2013 45/2013 46/2013
gazeta dywicka 41 gazeta dywicka 42 gazeta dywicka 43 gazeta dywicka 44 gazeta dywicka 45 gazeta dywicka 46

2012

37/2012 38/2012 39/2012 40/2012
gazeta dywicka 37 gazeta dywicka 38 gazeta dywicka 39 gazeta dywicka 40

2011

31/2011 32/2011 33/2011 34-35/2011 36/2011
gazeta dywicka 31 gazeta dywicka 32 gazeta dywicka 33 gazeta dywicka 34-35 gazeta dywicka 36

2010

26/2010 27/2010 28/2010 29/2010 30/2010
gazeta dywicka 26 gazeta dywicka 27 gazeta dywicka 28 gazeta dywicka 29 gazeta dywicka 30

2009

20/2009 21/2009 22/2009 23-24/2009 25/2009
gazeta dywicka 20 gazeta dywicka 21 gazeta dywicka 22 gazeta dywicka 23-24 gazeta dywicka 25

2008

15/2008 16/2008 17/2008 18/2008 19/2008
gazeta dywicka 15 gazeta dywicka 16 gazeta dywicka 17 gazeta dywicka 18 gazeta dywicka 19

2007

12/2007 13/2007 14/2007
gazeta dywicka 12 gazeta dywicka 13 gazeta dywicka 14

2006

07/2006 08/2006 09/2006 10/2006 11/2006
gazeta dywicka 07 gazeta dywicka 08 gazeta dywicka 09 gazeta dywicka 10 gazeta dywicka 11

2005

03/2005 04/2005 05/2005 06/2005
gazeta dywicka 03 gazeta dywicka 04 gazeta dywicka 05 gazeta dywicka 06

2004

01/2004 02/2004
gazeta dywicka 01 gazeta dywicka 02